szeroka

GALERIA

galeria

Aktualności

Podziękowania

sobota, 28 lipiec 2012

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy w sobotę 28 lipca 2012 uczestniczyli we Mszy św. z okazji naszych 80. i 85 . urodzin. Szczególne podziękowania składamy naszemu ks. Proboszczowi za ciepłe słowa, ks. prob. Janowi Grzegorzkowi za concelebrę we Mszy św. w naszej intencji a zespołowi „Niezapominajki” za przepiękny śpiew i kwiaty. Zaś naszym dawnym wychowankom za życzenia i kosz pełen słodkości, panu Waltrowi za przemiły wierszyk, pani Izie za gościnę i serdeczną aurę w Dworku pod Lipami.

Wyrażamy też wdzięczność za życzenia przesłane pocztą mailową.

Helena i Leon Białeccy