szeroka

GALERIA

galeria

Aktualności

Wyjazd na Jasną Górę - ogłoszenie

piątek, 21 czerwiec 2013

Rada Sołecka Sołectwa Szeroka informuje,

że w dniu 27 lipca 2013r. organizowany jest

 

W Y J A Z D

N A  J A S N Ą  G Ó R Ę

 

Wyjazd z parkingu przy probostwie o godz. 7.00

Koszt 25 złotych od osoby.

Zapisy prowadzi sołtys (tel. 509984208).


Wyjazd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samoorganizacji i jest imprezą non-profit.