szeroka

GALERIA

galeria

Aktualności

Zebranie ogólne z mieszkańcami Sołectwa Szeroka

wtorek, 08 listopad 2011

W poniedziałek 7 listopada 2011r. o godzinie 17-tej w sali Ochotnicznej Straży Pożarnej w Szerokiej odbyło się zebranie ogólne z mieszkańcami Sołectwa Szeroka. Do udziału w zebraniu zaproszeni zostali Prezydent Miasta, Radni Rady Miasta oraz dzielnicowy Straży Miejskiej i Policji.

Swoją obecnością zaszczycili nas tylko Prezydent Miasta Marian Janecki, Doradca Prezydenta Miasta Franciszek Piksa oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Ryszard Piechoczek. Czasu na spotkanie ze swoimi wyborcami (mimo, że zostali poinformowani o terminie zebrania, informacja o terminie zebrania była podana również na stronie internetowej sołectwa) nie znaleźli następujący radni Rady Miasta: Anna Toborowicz, Elżbieta Siwiec, Andrzej Kinasiewicz, Norbert Małolepszy oraz Piotr Włodarek. To już kolejne zebranie z mieszkańcami w tej kadencji Rady w którym żaden z wyżej wymienionych radnych nie uczestniczył. W związku z tym na pozwolę sobie zadać pytanie - czy RADNI ci przypomną sobie o swoich wyborcach dopiero w czasie następnej kampanii wyborczej? Radny Ryszard Piechoczek zawsze znajduje czas na udział w spotkaniu z mieszkańcami. Pytam gdzie są pozostali Radni. Radni powinni interesować się problemami i bolączkami swoich wyborców. Ale część (znaczna) radnych z naszego okręgu wyborczego nie chce widzieć tych problemów. Uważam, że nie ma lepszego sposobu na poznanie problemów mieszkańców jak bezpośredni kontakt w trakcie zebrania ogólnego.

Na zebraniu zabrakło również (mimo zaproszenia) dzielnicowego Policji oraz Straży Miejskiej.

W trakcie zebrania sołtys Barbara Niemczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady i sołtysa w okresie do 14.III do 7.XI. 2011 roku. Mieszkańcy zostali również poinformowani jakie propozycje do planu finansowego Miasta na 2012 roku złożyła Rada Sołecka Sołectwa Szeroka. Informację dotyczącą inwestycji przedstawił Prezydent Miasta oraz Doradca Prezydenta. Następnie mieszkańcy zadawali przedstawicielom Władz Miasta oraz sołtysowi pytania dotyczące spraw bieżących sołectwa. Prezydent pytany był m.in. o termin wybudowania sceny i wiaty przy remizie OSP, możliwość uruchomienia linii komunikacji miejskiej na trasie Jastrzębie Z. przez Szeroką do Rybnika, problemów z dostawami energii elektrycznej do posesji na ul. Powstańców Śląskich. Mieszkańcy przedstawili swoje uwagi dotyczące trwającego remontu nawierzchni i chodnika ulicy Powstańców Śląskich. Mieszkańcy kilkakrotnie zwracali uwagę na pracę Straży Miejskiej oraz Policji. Prosili o zwiększenie liczby patroli - zwłaszcza nocą, ze szczególnym uwzglęnieniem ulicy Fredry oraz Gagarina i Norwida. Poruszony został również problem młodzieży gromadzącej się na ul. Fredry oraz przy nasypie kolejowym, psów wyprowadzanych bez smyczy, które stanowią zagrożenie dla dzieci. Pojawiło się również pytanie dotyczące terminu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa w rejonie nie objętym w pierwszym etapie. Pytano Prezydenta kiedy wykonany będzie remont nawierzchni ul. Fredry, czy powstanie nowy chodnik na ul. Powstańców Śląskich (przy granicy z Sołectwem Borynia). Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej zadali pytanie kiedy wykonany zostanie remont centralnego ogrzewania w remizie oraz wymiana wyposażenia kuchni w remizie.