szeroka

GALERIA

galeria

Aktualności

Zebranie z mieszkańcami

wtorek, 08 czerwiec 2010

Zebranie z mieszkańcami 2010Zebranie prowiadziła sołtys Barbara Niemczyk. W zebraniu uczestniczyli:Franciszek Piksa - zastępca Prezydenta Miasta, Anna Toborowicz – radna Rady Miasta, Ryszard Piechoczek – radny Rady Miasta, Stefan Woźniak – radny Rady Miasta, Maria Pilarska – Naczelnik Wydziału infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Tadeusz Pilarski - dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Marek Wróbel – Komendant Straży Miejskiej, Czesław Krawiec – przedstawiciel Kopalni Borynia, Karol Grzybek – przedstawiciel Kopalni Zofiówka, Marek Granieczny – przedstawiciel Kopalni Zofiówka, Robert Kotlicki – dzielnicowy Policji, Bolesław Gajak – dzielnicowy Straży Miejskiej.

Jak zwykle na początku zebrania Tadeusz Pilarski poinformował zebranych na jakim etapie jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Szerokiej - odbiór zaplanowano w sierpniu. Pan Dyrektor podziękował mieszkańcom Szerokiej za zrozumienie.

Następnie Prezydent Franciszek Piksa przedstawił prace, które już zostały bądź zostaną w tym roku wykonane w Szerokiej: remont uszkodzonych barier i chodnika na ul. Powstańców Śląskich, naprawa nawierzchni na ul. Fredry, wymiana nawierzchni ul. Gagarina (od ul. Rybnickiej do przejazdu kolejowego), remont chodnika i oświetlenia ul. Mikołaja Reja, remont łącznika ul. Powstańców Ślaskich i Fredry.

Sołtys przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w okresie od XI.2009 do VI.2010.W kwietniu otrzymaliśmy jako sołectwo z Urzędu Miasta drzewa i krzewy ozdobne. Zostały one zasadzone na terenie Zespołu Szkół Nr 12 oraz na terenie otaczającym kościół. Na wniosek Rady Sołeckiej zostało skorygowane oznakowanie ulicy Węglowej i Mikołaja Reja. Z ulicy Węglowej zostały zabrane dokumenty, które zostały tam wyrzucone przez firmę z powiatu cieszyńskiego. Na skrzyżowaniu ulicy Powstańców Śląskich i Gagarina zostało utworzone przejście dla pieszych. 6 czerwca wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu przeprowadzona została akcja krwiodawstwa. Krew można było oddawać w mobilnym ambulansie. W sumie udało się zebrać ponad 20 litrów krwi i 2 litry osocza. Na terenie sołectwa zostały ustawione znaki informujące o sposobie dojazdu do Zakładu Karnego. Wniosek w tej sprawie Rada Sołecka złożyła w styczniu 2009r. Na wniosek Rady Sołeckiej z wiaduktu kolejowego przy ul. Powstańców Śląskich zostały usunięte wulgarne napisy. W lutym zorganizowaliśmy zabawę karnawałową. Rada Sołecka była współorganizatorem Dnia Dziecka w Przedszkolu Publicznym Nr 13. W ostatni weekend maja odbyła się wycieczka w Tatry - do Bukowiny Tatrzańskiej i Zakopanego. W kwietniu złożyliśmy naszą ofertę w konkursie na najciekawszą inicjatywę społecznikowską. Był to konkurs organizowany przez Prezydenta Miasta. Nasza oferta została oceniona przez komisję konkursową pozytywnie i dzięki uzyskanym w ten sposób środkom finansowym wspólnie z dyrekcją Zespołu Szkół Nr 12 organizowane są Dni Promocji Zdrowia. Na ten cel otrzymaliśmy z budżetu miasta kwotę 2000,00 złotych.

Zebranie z mieszkańcami 2010Sołtys poinformowała również zebranych o terminie tegorocznych dożynek oraz przedstawiła wstępny program imprezy.

Mieszkańcy zabrali również głos w sprawa bieżących sołectwa. Na zebraniu obecnych było 85 mieszkańców.

Na zakończenie zebrania radna Rady Miasta pani Anna Toborowicz poinformowała mieszkańców o konkursie na najciekawszę inicjatywę. Projekt Rady Sołeckiej w Szerokiej został najlepiej oceniony, za co otrzymano 2000 nagrody. Pani Toborowicz bardzo dobrze oceniła pracę sołtys - Barbary Niemczyk.