szeroka

GALERIA

galeria

Aktualności

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych

niedziela, 11 sierpień 2013

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych

1) Rodzaj odbieranych odpadów m.in.:

a)   zużyte baterie i akumulatory,

b)   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c)   przeterminowane leki i chemikalia,

d)   świetlówki,

e)   opakowania i farby zawierające substancje niebezpieczne,

f)    zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe,

g)   papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe.

 

2) Z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą odpady wyszczególnione w punkcie 1.

3) Z nieruchomości niezamieszkałych odbierane będą odpady: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe.

 

Godziny otwarcia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

poniedziałek-piątek 7.30-14.00

Prowadzący: Jastrzębski Zakład Komunalny

Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17d

tel. (32) 475 14 95

Lokalizacja: ul. Dworcowa 17d

(Dzielnica Zdrój, w pobliżu dawnego dworca PKP)