szeroka

GALERIA

galeria

Aktualności

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

sobota, 02 marzec 2013

Od 1 lipca 2013 roku systemem zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie  - Zdrój zostaną objęte nieruchomości zamieszkałe (nieruchomości, na których zamieszkuje przynajmniej jedna osoba) oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których  powstają odpady komunalne (nieruchomości służące działalności użytkowej, gospodarczej, społecznej lub publicznej).

Zgodnie z nowymi przepisami na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór formularza deklaracji wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełnienia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (www.jastrzebie.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”).
Na początku kwietnia br. Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój planuje dostarczyć formularze deklaracji do nieruchomości położonych na terenie gminy. Od kwietnia deklarację będzie można również otrzymać w Sali Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Jastrzębie – Zdrój oraz w siedzibach Rad Sołeckich.  

Wypełnione deklaracje należy składać do końca kwietnia 2013 roku w Urzędzie Miasta Jastrzębie- Zdrój.

Źródło: strona UM Jastrzębie-Zdrój