szeroka

GALERIA

galeria

Aktualności

Wyjazd na kulig

poniedziałek, 11 luty 2013

Rada Sołecka Sołectwa Szeroka informuje,

 że w dniu 23 lutego 2013r. organizowany jest

 

 W Y J A Z D    N A    K U L I G


P R Z E Ł Ę C Z Ą   K U B A L O N K I

 

Wyjazd z parkingu przy probostwie o godzinie 13.00. Koszt wyjazdu 80 złotych od osoby – obejmuje m.in. przejazd autokarem i zaprzęgiem konnym Przełęczą Kubalonki, gorący posiłek, herbata i grzaniec, ubezpieczenie. Zapisy prowadzi sołtys Barbara Niemczyk – tel. 509984208.

 Z A P R A S Z A MY

 


Wyjazd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samoorganizacji i jest imprezą non-profit.