szeroka

GALERIA

galeria

NASZE SOŁECTWO

Sołectwo Szeroka

Szeroka jest jednym z sześciu sołectw miasta Jastrzębie Zdrój. Od zachodu Szeroka graniczy z Gogołową. Obydwa tereny łączy dział wodny oddzielający dorzecze Odry i Wisły. Swój początek ma tutaj rzeka Pszczynka stanowiąca dopływ Wisły oraz rzeka Szotkówka będąca dopływem Odry. Na północy Szeroka graniczy ze Świerklanami, a od strony północno-wschodniej z Borynią. Południowym sąsiadem Szerokiej jest osiedle Zofiówka oraz Jastrzębie Górne.

Obszar Szerokiej wynosi 1026,64 ha.

Liczba osób zameldowanych w Szerokiej:

- na dzień 31.12.2009 - 2381 osób

- na dzień 31.12.2010 - 2351 osób

- na dzień 31.12.2011 - 2273 osoby

- na dzień 31.12.2012 - 2325 osób

- na dzień 30.10.2015 - 2584 osoby.

- na dzień 01.01.2018 - 2584 osoby.