szeroka

GALERIA

galeria

Interwencje

ROK 2019

Rok 2018

ROK 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2007

Rok 2008

Prace wykonane w 2019 roku.

 

Wykonano remont 25 m chodnika na ul Powstańców Śl.

Wykonano remont 70 m chodnika ul. Fredry.

Wykonano oświetlenie ul Fredry od nr 37-41.

Zakupiono zmywarkę do remizy OSP.

Zakupiono i zabudowano lustro na wlocie do ul. Powstańców 46-52.

Miasto: wybudowało plac zabaw oraz siłownie na ul. Gagarina

wykonano remont 70 m barier na ul. Powstańców

wykonano remont 100 m rowu na ul. Reja

remontują SP nr 18

otrzymaliśmy sprzęt audiowizualny oraz rolety do OSP w ramach konkursu Marszałka Województwa Śląskiego „Inicjatywa sołecka”

zabudowano 4 ławki i 2 kosze na ul .Reja oraz 3 kosze na ul .Fredry od Dino

Wycięto uschłe topole na ul. Reja

Zasypano dziury kamieniem na ul Wolności

Otrzymaliśmy 10 ławek do wiaty

Firma ma wyciąć drzewa na nasypie od ul Reja do Powstańców

Obiecane:

wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Malinowa,Jagodowa, Truskawkowa

ukończenie remontu rowu na ul. Reja

przystanek przy Dino na ul. Powtańców Śl

tablica pomiaru prędkości na ul. Powstańców przy przystanku Wiadukt

wykonanie projektu chodnika na ul Powstańców od przystanku Wiadukt do ul. Reja i od nr 146 do Boryni do listopada 2020r.

Zorganizowaliśmy:

pomogliśmy zorganizować festyn parafialny im.św Jana Pawła II

Dzień dziecka pod wiatą z Megafrajdą

zabawa taneczna pod wiatą

MOSiR w lipcu na boisku SP 18- zajęcia sportowe

Dożynki

5 Rajd Nordic Walking

Oddaliśmy poprzez 4 akcje -28,3 l. Krwi

Mikołaj do PP13 dla 86 dzieci

 

 

Rok 2018

1.Miasto wykonało remont chodnika na ul Norwida od więzienia do cmentarza

2.Wymieniono 100 m barier na ul Powstańców od nr 86-do wiaduktu

3.Wykonano remont 100m rowu na ul Reja od łuku drogi w stronę KWK Borynia

4Zabudowano tablice kierunkowe na ul Powstańców i Fredry

5.Otrzymaliśmy 10 strojów ludowych do KGW oraz 50 śpiewników ze środków Marszałka Województwa Śląskiego w ramach Zadania popołudniowe śpiewy i zabawy na ludowo-łączenie pokoleń.

6.Remont 40 m chodnika ul Fredry,70m na ul.PowstańcówŚl.,100m na ul Rybnickiej

7.Zakupiono namiot 3x3 oraz nagłośnienie

8.Wynajęto pomieszczenie na potrzeby R.S w budynku na ul Powstańców 82

9.Wykoszono rzekę Pszczynkę

10.Zakupiono urządzenie dla placu zabaw w PP13

11. Zabudowano 12m barierek na parkingu przy probostwie

Akcje w sołectwie :

1.3x krwiodastwo-oddano 22,350l krwi

2.Dzień Dziecka na wiacie czerwiec4.MOSiR na boisku SP18- lipiec

5.Ogniska RS i KGW w lipiec i wrzesień

6 Dożynki w Sołectwie 26.08

7.Dożynki Miejskie w Jastrzębiu -Zdroju 15.09

8. 4 Szerocki Rajd Nordic Walking wrzesień

9.Mikołaj w PP13 dla 90 dzieci

Obiecane przez Miasto inwestycje:

1.Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Malinowa,Bananowa,Jagodowa( podpisana umowa)

2.Remont S P 18

3Remont bloku ul Gagarina 116

4.Projekt oraz wykonanie pomnika H Sławika

5.Budowa siłowni na wolnym powietrzu na parkingu przy OSP działka 11.4-602/87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace wykonane w 2017r

1.Budżet sołecki 38075zł

a)postawiono wiatę przystankową na ul Gagarina 116

b)remont 50 m chodnika ul Powstańców od nr 74 w

stonę wiaduktu

c)zakup 10 mundurów do OSP

2.Budżet obywatelski 41000zł

Wymiana płytek w holu, na schodach ,w holu na piętrze

i w kuchni,zakup 2 klimatyzatorów,100 krzeseł i remont 12 stołów

3.Remonty generalne dróg: ul Ludowa oraz łącznik ul Powstańców od

nr 36-36d

4.Zabudowano tablicę ogłoszeniową RS na ul Reja oraz kosz na śmieci

przystaneku ul. Powstańców Wiadukt

5.Zabudowano tablicę mierzącą prędkość przy blokach na ul. Gagarina

6.Pomalowano 50 m barier na ul. Gagarina

7.Otrzymaliśmy 15 ławek do wiaty które wyremontowaliśmy.

8.Wyremontowano spadnięte płytki w rowie ul.Fredry oraz

w pierwszym łaczniku ul.Wojska Polskiego

KWK Borynia w ramach szkód górniczych naprawiono spadnięte płyki

w rowie ul Powstańców 34,wyremontowano wlot nawierzchni

ul. Wolności i zasypano dziury na brakującym odcinku asfaltu na

ul Wolności od 56 do ul Łącznej

Agencja Mienia Rolniczego wykosiła dawny PGR

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu przebudowało 2 skrzyżowania

ul Jastrzębskiej z ul Wiejską oraz ul. Wiejskiej z ul. Boryńską

Zarząd Rozlewni Małej Wisły w Pszczynie oraz KWK Borynia

wykosili koryto rzeki Pszczynki

Pozostało do wykonania:

a)remont chodnika ul. Norwida od cmentarza do więzienia-umowa

podpisana

b)figura Pana Jezusa do Krzyża przy Powstańców 1

c) odwodnienie ul Ludowa

Akcje w Sołectwie:

1)4 akcje krwiodawstwa w sumie 41,54l krwi

2) obchody 120 lat OSP z zabawą taneczną w maju

3) 2 festyn farski w maju

4)obchody 70 lat PP13 w czerwcu

5) kino na wiacie w czerwcu

6)zabawa taneczna na wiacie w czerwcu

7) lato z MOSiRem lipiec

8) dożynki 28.08 sierpień

9) 2 Szerocki Rajd Nordic Walking pażdziernik

10) Mikołaj w PP13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcje w sołectwie Szeroka w 2016r

1.)3 akcje krwiodawstwa 28.02, 22.05,21.08 oddano 29,951 l krwi

2 )Posprzątaj po swoim pupilu-dystrybucja torebek; kiosk obok bloku nr 2 i Papirus

3) Nivea buduje 40 placy zabaw-87 miejsce 17,287 głosów na plac zabaw przy starej szkole z czego 40 wybudują

4) Letnie kino na wiacie

5) 2 Szerocki Rajd Nordic Walking 11.09

6) 2 zabawy na wiacie:28,05, 09,07

7 ) Dzień dziecka na sportowo dla dzieci klas 1-3

8) Wspólnie z Parafią zorganizowano: 1 Festyn Parafialny, Światowe Dni Młodzieży

9) Mikołaj dla PP13

10) Dożynki 28.08

11 ) MOSiR w terenie w ZS nr12 :15.07,26.08

12 Wycieczka do Wrocławia na Jarmark Bożonarodzeniowy

13) Posadzono na terenie kościoła:5 różaneczników i 24 cisy, na wiacie 25 żywotników i 25 w przedszkolu 13

14)Drużyna sołectwa Szeroka uczestniczyła w Jastrzębskiej Lidze Osiedli Sołectw w Szachach- pozostaliśmy w 1 lidze .Nasi reprezentanci: Jacek, Piotr, Adam Wróbel ,Weronika ,Szymon Cichoń

15. W pazdzierniku odbyły się obchody 50 –lecia Koła Gospodyń Wiejskich

Prace wykonane w sołectwie Szeroka w 2016r

1.Dokonano rozbiórki domu Ul. Odpolany 3,teren uporządkowano

2.Zabudowano lustro na ul.Reja wylot z ul. Fredry 1-8

3.Wyczyszczono i poprawiono płytki w rowach ul.Powstańców od nr 1

4.Wyłożono kostką łącznik od Biedronki do szkoły

5.Wykonano remont chodnika ul Reja od przepompowni do ul Fredry-budżet sołecki

6.Wykonano część placu zabaw w PP13 – budżet sołecki z 2015

7.Wykonano 50m remontu chodnika ul Rybnicka-budżet sołecki, oraz 100m z UM

8.Wykonano oświetlenie ul. Kombatantów, Dybów i 2 lampy ul Wesoła- budżet obywatelski

9.Wyłożono kostką teren oraz zabudowano wiatę przystankową ul .Powstańców przystanek” Wiadukt”

10.W ZS nr 12 wykonano ogrodzenie i boisko do koszykówki

11.Wycięto 18 szt. topoli za cmentarzem na terenie A.M.R w Opolu oraz 1szt jesionu z wyjazdu z parkingu

12. Zabudowano kratkę ściekową ul Powstańców 30

13.Zabudowano bariery energochłonne przepust ul Powstańców 181

14.Wyremontowano kapliczkę św. Antoniego na ul Powstańców 161

15.Ukończono drogę łącznik ul Gagarina,Boczna,nazwano ul Kąty

15.Firma Transgór wykonała deratyzacje na Norwida

Prace wykonane przez KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie ruch Borynia

1.Wycięto samosiejki i wykoszono zaniedbane tereny rzeki Pszczynki od nr 20-30,110-130 i od 106 do ul Wesołej

2.Zaspano dziury na ul. Wolności od nr 52 do ul Łącznej-złe wykonanie

Gmina Mszana wykonała remont chodnika ul Rybnicka 

RADA SOŁECKA ROK 2015

Budżet Obywatelski

Projekt oświetlenia ul Dybów ,Kombatantów ,Wesoła .Zgoda Urzędu Miasta na częściowe oświetlenie ul Wesołej z funduszu inwestycyjnego- początek roku 2016

Budżet Sołecki.

Remont częściowy placu zabaw przy PP 13 ul J Gagarina- początek roku 2016

Zakupiono 15 ławo- stołów i namiot typu handlowego 5x8.

Miejski Zarząd Nieruchomości.

1.Zakup do Sali OSP 2 chłodni,20 dzbanków , wyposażenia kuchni

2.Wymiana częściowa siatki ogrodzeniowej 1,5m na 2m ,przycięcie tuji, 2 wierzb, pomalowanie siatki.

3.Przebudowa przyłącza wody w piwnicy OSP z ᴓ25/ᴓ 50 –styczeń 2016

Urząd Miasta.

1.Wyprofilowanie przejścia przez ul. H .Sławika.

2.Oświetlenie ul .Powstańców Śl. Od 150 do ul .Siewnej

3.Remont krzyża ul. Powstańców Śl 1

4.Remont rowu 1 łącznik łączący ul Powstańców Śl. z ul. Wojska Polskiego.

5. Przekazanie do koszenia letniego do Jastrzębski ego Zakładu Komunalnego: stare koryto rzeki Pszczynki rejon Wolności 20,Powstańców 28-28D

6.Zabudowa słupa ogłoszeniowego ul Powstańców obok Biedronki

7. Wykonanie i zabudowa tablicy ogłoszeniowej przy OSP

8 Remont starej szkoły w ZS Nr12

Dyrektor KWK Borynia -Zofiówka -Jastrzębie ruch Borynia

Zgoda na wycięcie drzew z koryta rzeki Pszczynki ul Powstańców 20-30,do ul Wesołej do ul Powstańców 130 oraz czekamy na odpowiedz na odcinek ul. Powstańców 107-123


 

KULTURA, SPORT, KRWIODAWSTWO

1.Zabawa taneczna –wiata 11.07.2015

2.MOSiR w terenie -boisko Zespołu Szkół NR 12-17.07.2015

3.1 Szerocki Rajd Nordic Walking -19.07.2015

4. Akcja krwiodawstwa 30 osób 13,5 l krwi 16.08.2015

5.Zabawa taneczna –wiata 28.08.2015

6.Dożynki -13.09.2015

7.Zabawa taneczna-sala OSP 28.10.2015

8.Mikołaj w PP 13i PP24 dla 170 dzieci 7.12.2015

 

WYSŁANE LISTY

1.O PODŁACZENIE DO KANALIZACJI UL DA Dybów – odp. Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:

a)istnieje możliwość do podłączenia budynków DA Dybów 3 do kanalizacji sanitarnej doprowadzonej do granicy posesji oraz DA Dybów 9 i9A do kanalizacji sanitarnej doprowadzonej do posesji DA Dybów 3 jeżeli inwestor byłby zainteresowany budową takich przewodów z własnych środków, a następnie odsprzeda odcinek sieci JZWiK

b)informują że do końca 2018 nie planują rozbudowy przewodów kanalizacyjnych do granic wskazanych w piśmie ,może być ujęte w planie w latach 2019-2021 jeżeli zostanie spełniony wskaźnik opłacalności

2. Do Prezesa Koła Łowickiego „Las” o zajęcie się sprawą lisów i saren 2x -odstrzelono 7 saren i 35 lisów

3 . Do UM o poinformowanie właściciela działki na ul Gagarina i Sławika o uporządkowanie działki -odp. Urząd Miasta powiadomi

Zgłoszono do UM 2 projekty rewitalizacji na osiedlu 1000-lecia:

1.Remont szkoły ,boiska w ZS Nr12 oraz wybudowanie placu zabaw przy starej szkole

2 .Uruchomienie zajęć sportowych w hali sportowej, wybudowanie poniżej hali miejsca do jazdy na rolkach, w byłym domu kultury uruchomienie np.: kina, kręgielni


ROK 2012

 

Wykaz prac wykonanych na wniosek sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz inicjatywy podejmowane przez Radę Sołecką:

1. Pismem z dnia 2 stycznia 2012r. zwróciłam się do Prezydenta Miasta z prośbą o interwencję w sprawie zawieszonych na przydrożnych drzewach przewodów energii elektrycznej doprowadzające prąd do przepompowni przy ul. Wojska Polskiego. Pismem z dnia 05.01.2012 Zastępca Prezydenta Miasta zobligował Kopalnię Borynia-Zofiówka do pilnego usunięcia ww. przewodów z drzew i zabudowanie ich zgodnie z normami przewidzianymi w przepisach. Przewody zostały już zawieszone zgodnie z przepisami.

2. W Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji zgłosiłam fakt uszkodzenia pobocza jezdni ulicy Powstańców Śląskich - na wysokości posesji nr 15.

3. Na początku stycznia skierowałam do Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta pismo w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z miastem Guglingen. Jest to miasto w którym aktualnie znajduje się dzwon wywieziony z szerockiej parafii w czasie drugiej wojny światowej. Zarówno władze katolickie, jak i świeckie tego miasta pozytywnie zareagowały na naszą prośbę o zwrot dzwonu. W związku z tym, uważamy, że należy rozwijać współpracę z władzami tego miasta i o rozważenie takiej możliwości poprosiłam Prezydenta. Z pisemnej informacji Zastępcy Prezydenta Miasta wynika, że władze miasta popierają naszą nieformalną współpracę z miastem Guglingen, jednocześnie nie chcą nawiązywać formalnej współpracy z kolejnym miastem.

4. Do Wójta Gminy Mszana p. Mirosława Szymanka zwróciłam się z prośbą o usunięcie przez odpowiednie służby garbów z jezdni (w okolicy mostu) przy ul. Jastrzębskiej. Jest to ulica, którą bardzo często podróżują mieszkańcy Sołectwa Szeroka. Znajdujące się na tej ulicy nierówności przy oblodzeniu nawierzchni mogą stanowić zagrożenie dla poruszających się nią samochodów. Poprosiłam również o zabudowanie barier energochłonnych przy rowie znajdującym się w okolicy skrzyżowania ul. Wiejskiej oraz Jastrzębskiej. Od pracowników Urzędu Gminy Mszana uzyskałam informację, że garby z jezdni ulicy Jastrzębskiej zostaną usunięte w momencie jak warunki atmosferyczne na to pozwolą. Z kolei w sprawie zabudowania barier energochłonnych na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Jastrzębskiej w dniu 16 lutego odbyła się wizja lokalna  z udziałem przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Syryni, Gminy Mszana oraz soltysa Szerokiej. Bariery zostały zabudowane w drugiej połowie grudnia br.

5. Zwróciłam się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zabudowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Powstańców Śląskich (na wysokości kościoła parafialnego).  

6. Rada Sołecka zwróciła się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zwiększenie kwoty jaką każde z sołectw otrzymuje z budżetu Miasta na organizację dożynek.

7. W Wydziale IKI Urzędu Miasta zgłosziłam uszkodzony znak znajdujący się przy ulicy Powstańców Śląskich.

8. Zwróciłam się do Prezydenta Miasta z prośbą o wyjaśnienie dlaczego świetlica dla dzieci znajdująca się przy ulicy Gagarian była zamknięta przez okres prawie 2 miesięcy (od grudnia 2011r.). Jako Rada Sołecka uważamy tą sytaucję za niedopuszczalną, zwłaszcza że świetlica była nieczynna przez cały okres ferii. Od 13 lutego świetlica wznowiła swoją działalność.

9. W dniu 18 lutego odbył się zorganizowany przez Radę Sołecką kulig do Wisły.

10. Pracownikowi Wydziału Infrestruktury Komunalnej i Inwestycji zgłosiłam fakt uszkodzenia barier chodnikowych przy ul. Gagarina (na wysokości zatoki autobusowej).

11. W dniach 16 i 17 lutego kilkakrotnie interweniowałam w sprawie odśnieżania jezdni oraz chodników w Ośrodku Dyżurnym Straży Miejskiej oraz w firmie zajmującej się zimowym utrzymaniem sołectwa.

12. W dniu 25 lutego sołtys interweniowała w sprawie zalewania jednej z posesji przy ul. Norwida przez wodę spływającą z pobliskich pół. O przepompowanie wody poproszona została Ochotnicza Staż Pożarna z Szerokiej. Pismo z wnioskiem o udrożnienie ww. rowów zostało złożone do Prezydenta Miasta.

13. Do Dyrekcji Kopalni Borynia-Zofiówka zwróciłam się z wnioskiem o wykonanie remontu przepust znajdującego się na łączniku ul. Powstańców Śląskich i Ludowej. Z pisemnej informacji uzyskanej od Dyrektora Koplalni wynika, że na dzień dzisiejszy nie jest konieczne wykonywanie remontu wskazanego powyżej przepustu. Jego stan techniczny będzie systematycznie sprawdzany przez pracowników kopalni i jeżeli wystąpi taka potrzeba to Kopalnia zleci wykonanie remontu tego przepustu.

14. W związku z pojawiającymi się zapytaniami ze strony mieszkańców dotyczącymi planów zasiedlenia bloków przy ul. Gagarina osobami pochodzenia romskiego zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta z zapytaniem w tej sprawie. Z uzyskanej odpowiedzi jasno wynika, że nigdy nie było planów przeniesienia do w/w mieszkań osób pochodzenia romskiego zamieszkujących aktualnie przedmieścia Karviny.

15. W połowie marca do Dyrekcji Kopalni Borynia-Zofiówka wnioskowałam o zabudowanie barier przy wjeździe na trawnik przy parkingu obok ośrodka zdrowia. Trawnik ten nagminnie jest niszczony przez parkujące tam samochody. Na wskazanym terenie zostały już zabudowane bariery oraz ustawiono znak z zakazem parkowania. Do Prezydenta Miasta zosta skierowany wniosek o ustawienie w tym miejscu znaku B-36 - zakaz zatrzymywania i postoju - ustawienie tego znaku spowoduje że problem samochodów tarasujących wjazd na parking oraz niszczących pobocze jezni zostanie rozwiązany.

16. Firmie zajmującej się utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa zgłosiłam awarię latarni ulicznych przy ul. Powstańców Śląskich.

17. Do Prezydenta Miasta złożony został wniosek o zabudowanie progów zwalniających przy ulicy Fredry oraz o utworzenie strefy zamieszkania przy ul. Wesołej. W pierwszym przypadku uzyskaliśmy decyzję, natomiast nie ma zgody na utworzenie strefy zamieszkania na ul. Wesołej.

18. Wnioskowaliśmy - z pozytywnym skutkiem - o wykonanie remontu krzyża przydrożnego znajdującego się przy ul. Powstańców Śląskich (przy skrzyżowaniu z ul. Boczną).

19. Do dyrekcji Jastrzębskiej Spółki Kolejowej zwróciliśmy się z wnioskiem o wycięcie części drzew rosnących przy ul. Dybów. Niestety, spółka nie wyraziła na to zgody. W zamian JSK zobligowała się do wykonania przycięcia gałęzi, co zostanie zrobione wiosną 2013 roku.

20. Wspólnie z LKS Żar Szeroka zorganizowaliśmy dla dzieci z Szerokiej "Dzień dziecka na sportowo".

21. Do Prezydenta Miasta wnioskowaliśmy o sfinansowanie ze środków budżetu miasta kursu pierwszej pomocy dla mieszkańców Sołectwa Szeroka. Nasz wniosek nie został pozytywnie zaopiniowany i kurs nie został zorganizowany.

22. W dniach 13-16 lipca wspólnie z Dyrekcją Kopalni Borynia-Zofiówka oraz Instytutem Onkologii w Gliwicach na terenie Sołectwa przeprowadzona została akcja bezpłatnych badań mammograficznych. Mammobus ustawiony był na parkingu przy Kopalni Borynia. Z możliwości wykonania badania skorzystały TYLKO 27 kobiet.

23. Rada Sołecka wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza 7 października przeprowadziła akcję krwiodawstwa na terenie sołectwa. Mobilny ambulans do poboru krwi czekał na krwiodawców na parkingu przy probostwie. Krew oddały w sumie 34 osoby - udało się zebrać ponad 15 litrów krwi.

24. Wnioskowaliśmy o wyczyszczenie rowów przydrożnych przy ul. Ludowej oraz przepustu przy ul. Wesołej. Pierwszy punkt został wykonany na zlecenie Urzędu Miasta, natomiast przepust wyczyścił JZWiK.

25. W czerwcu zwróciliśmy się do Prezydenta z prośbą o zobligowanie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego do systematycznego koszenia terenu posesji Odpolany 3, której właścicielem jest Miasto Jastrzębie-Zdrój. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że teren ten będzie co roku dwukrotnie koszony przez JZK.

26. Jak co roku, w lipcu zorganizowany był wyjazd mieszkańców na Jasną Górę.

27. W Dziale Usuwania Szkód Górniczych Kopalni Borynia kilkakrotnie zgłaszałam powstające co jakiś czas uszkodzenia w chodniku przy ul. Powstańców Śląskich. Uszkodzenia te spowodowane były eksploatacją górniczą prowadzoną na terenie Sołectwa Szeroka.

28. W dniach od 1 do 3 czerwca odbyła się wycieczka w Tatry.

29. Święto plonów w Szerokiej odbyło się w tym roku 9 września. Z tej okazji na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowany został festyn dożynkowy. Przez teren sołectwa tradycyjnie już, przejechał barwny korowód dożynkowy.

30. Jesienią został wykonany remont przepustów znajdujących się przy ul. Powstańców Śląskich. Prace te zostały sfinansowane ze środków Kopalni Borynia-Zofiówka. Wniosek w tej sprawie Rada Sołecka złożyła w 2011 roku.

31. Na nasz wniosek przez PGNiG została wykoszona działka znajdująca się przy ul. Fredry. Właścicielem tej działki jest PGNiG.

32. Do Prezydenta Miasta złożony został wniosek z zapytanie, czy planowane jest wybudowanie estakady łączącej ul. Kombatantów z os. Dubielec. Niestety, w projekcie DGP nie uwzględniono potrzeb mieszkańców w/w ulicy.

33. W listopadzie złożyliśmy wniosek do Prezydenta Miasta o uzupełnienie znajdujących się na terenie sołectwa  tablic informujących o sposobie dojazdu do Zakładu Karnego, Cmentarza Komunalnego, Schroniska dla zwierząt oraz Dawnego Uzdrowiska Zdrój o tabliczkę z informacją, jak dojechać do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

34. W październiku oraz listopadzie ze środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Rady Sołeckiej sfinansowaliśmy zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych w Zespole Szkół Nr 12. Łącznie na ten cel przeznaczyliśmy 400 złotych. W grudniu sfinansowaliśmy zakup nagród dla uczestników konkursu "Mikołajki na sportowo" - w Szkole Podstawowej - 300 zł oraz "Spotkanie z Mikołajem" - Przedszkole Publiczne nr 13 - 401 złotych.

35. W dniu 1 listopada członkowie Rady Sołeckiej oraz sołtys kwestowali na rzecz Hospicjum Domowego z Jastrzębia-Zdroju. Udało nam się zebrać ponad 2168 złotych.

 

ROK  2011

Wykaz prac wykonanych na wniosek sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz inicjatywy podejmowane przez Radę Sołecką:

 1. Rada Sołecka zwróciła się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zobligowanie odpowiednich służb do usunięcia z nawierzchni ulicy Gagarina plamy farby (na wysokości bloku nr 116).

 2. Zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o odpowiednie oznakowania ulicy Henryka Sławika - na odcinku od wjazdu z ulicy Gagarina do parkingu przy kościele. Zespół ds. organizacji ruchu zaproponował wprowadzenie ruchu jednokierunkowego tym odcinku z zakazem wjazdu od strony ulicy Gagarina. Sprawa ta zostanie poddana dyskusji i głosowaniu w trakcie najbliższego zebrania otwartego z mieszkańcami sołectwa.

 3. W dniu 9 stycznia 2011r. sołtys wspólnie z uczniami i nauczycielami z Zespołu Szkół Nr 12 kwestowała na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sumie udało się zebrać 4592,26 zł.

 4. W firmie zajmującej się utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa został zgłoszony fakt uszkodzenia latarni znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Malinowej i Mikołaja Reja. Uszkodzona latarnia została wymieniona w połowie miesiąca stycznia.

 5. W dniu 13 lutego 2011r. wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza przeprowadzona została akcja krwiodawstwa (trzecia w ciągu 8 miesięcy). Krew i osocze oddały w sumie 55 osoby. Udało się zebrać 23,4 litra krwi i 1,95 litra osocza.

 6. W Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji zgłosiłam uszkodzenie nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego - powstałe w wyniku prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Jezdnia została naprawiona pod koniec marca br.

 7. Po prawie 3 latach starań przy bloku na ul. Truskawkowej zastały odpowiednio zabezpieczone kontenery na śmieci.

 8. Do Prezydenta Miasta złożono wniosek w sprawie utwardzenia terenu, na którym parkują samochody klienci targowiska na osiedlu 1000-lecia.

 9. Zwróciliśmy się do Dyrektora Kopalni Borynia-Zofiówka z zapytaniem, czy kopalnia posiada alternatywne źródło energii (np. agregat prądotwórczy) w celu zapewnienia ciągłości pracy pomp znajdujących się na przepompowniach na terenie Sołectwa Szeroka. Z uzyskanych informacji wynika, że Kopalnia jest w posiadaniu dwóch agregatów prądotwórczych, których celem jest zapewnienie ciągłości pracy pomp zabudowanych przy ul. Wolności.

 10. Złożyliśmy do Prezydenta Miasta wniosek z prośbą o zabudowanie barierki przy przystanku na ul. Powstańców Śląskich 133. Barierka została zabudowana w miesiącu kwietniu br.

 11. W Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji zgłoszono uszkodzony chodnik na wysokości posesji Powstańców Śląskich 78 - chodnik został naprawiony w dniu 17.03.2011r.

 12. W kwietniu złożyliśmy wniosek do Prezydenta Miasta z prośbą o ustawienie wiaty na przystanku przy skrzyżowaniu ulicy Malinowej i Powstańców Śląskich. W odpowiedzi zostaliśmy poinformowani o braku możliwości technicznych na ustawienie w tym miejscu wiaty. Ponadto w budżecie Miasta na 2011r. brak jest środków finansowych na zakup wiat przystankowych.

 13. W dniu 18.03.2011r. w Ośrodku Dyżurnym Straży Miejskiej zgłoszono nieodpowiednio zabezpieczony transformator znajdujący się przy przepompowni na ul. Wolności.

 14. Złożyliśmy wniosek o zamalowanie wulgarnych napisów znajdujących się na wiadukcie przy ulicy Powstańców Śląskich - część napisów została zamalowana przez JSK na nasz wniosek wiosną 2010r.

 15. Wnioskowaliśmy o wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych lub ewentualnie wycięcie krzewów rosnących na przystanku przy ulicy Wesołej oraz na wysokości zbiornika przy ul. Wojska Polskiego. Krzewy zostały przycięte w połowie kwietnia br.

 16. Złożyłam pismo w sprawie pomalowania barier ochronnych znajdujących się przy wjazdach nad rzeką Pszczynką na wysokości posesji – Powstańców Śląskich 103 i 105 oraz Powstańców Śląskich 123a i 125a. Barierki pomalowano w kwietniu br.

 17. Na wniosek Rady Sołeckiej Kopalnia Borynia-Zofiówka naprawiła uszkodzony rów przy ul. Powstańców Śląskich 23.

 18. W dniach 27-29 maja odbyła się wycieczka dla mieszkańców. Celem naszej podróży było Zakopane, Bukowina Tatrzańska oraz Niedzica.

 19. Rada Sołecka włączyła się w organizację "Dnia Dziecka" w Przedszkolu Publicznym Nr 13 oraz w Zespole Szkół Nr 12. Na zakup nagród dla dzieci przeznaczono 1900 złotych ze środków znajdujących się w dyspozycji Rady. Z tej kwoty 700 złotych pozyskaliśmy jako dodatkowe środki finansowe przekazane na nasz wniosek przez Prezydenta Miasta.

 20. Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka" uporządkowała teren nasypu kolejowego.

 21. W dniach 12-13 lipca wspólnie z Instytutem Onkologii w Gliwicach na terenie Sołectwa przeprowadzona została akcja bezpłatnych badań mammograficznych. Na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej ustawiony był mobilny mammobus w którym kobiety miały możliwość wykonania bezpłatnego badania mammograficznego. Z tej możliwości skorzystały w sumie 104 osoby, z czego 36 kobiet w mammobusie miały wykonaną pierwszą w życiu mammografię.

 22. Rada Sołecka wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza 12 czerwca oraz 16 października przeprowadziła akcję krwiodawstwa na terenie sołectwa. Mobilny ambulans do poboru krwi czekał na krwiodawców na parkingu przy probostwie.

 23. W sobotę 30 lipca 2011r. zorganizowaliśmy wyjazd mieszkańców Szerokiej na Jasną Górę.

 24. We wrześniu wycięte zostały drzewa rosnące przy ul. Mikołaja Reja - wniosek w tej sprawie został złożony w grudniu 2009 roku.

 25. Pod koniec sierpnia został naprawiony uszkodzony chodnik na przystanku "Kaplica" przy ul. Powstańców Śląskich.

 26. W dniach 20-21 sierpnia odbyła się wycieczka do Lichenia.

 27. W rowie przy ul. Fredry zostały ponownie ułożone płyty ażurowe, które zostały uszkodzone w trakcie intensywnych opadów deszczu.

 28. W dniu 11 września odbyły się dożynki sołeckie.

 29. Na wniosek sołtysa Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykosił trawę na działce przy ul. Wesołej (jest to teren którego właścicielem jest JZWiK).

 30. Do Prezydenta Miasta został złożony wniosek o zabudowanie na przystanku Szeroka Pawilony dwóch wiat przystankowych. Jeżeli w budżecie Miasta na rok 2012 zostaną zabezpieczone środki na ten cel to wiaty na ww. przystanku zostaną zabudowane.

 31. Do Prezydenta Miasta złożony został wniosek o zabudowanie progu zwalniającego na ul. Henryka Sławika. W dniu 06-02-2012 otrzymaliśmy odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta p. Krzysztofa Baradzieja, że Zespół ds. Organizacji Ruchu negatywnie ustosunkował się do naszego wniosku w tej sprawie. Ulica Sławika posiada duże nachylenie niwelety. Zastosowanie progów zwalniających spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Nie spełnione byłyby warunki techniczne wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami).

 32. Zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta oraz Radnych Rady Miasta z wnioskiem o rozważenie możliwości przywrócenia kursów autobusów komunikacji miejskiej na trasie Jastrzębie Zdrój - Szeroka - Rybnik.

 33. Na nasz wniosek uporządkowany został teren posesji Odpolany 3, której właścicielem jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 34. W dniu 1 listopada członkowie Rady Sołeckiej, sołtys oraz dzieci z Gimnazjum nr 3 kwestowały na rzecz Hospicjum Domowego z Jastrzębia-Zdroju. Udało nam się zebrać ponad 1840 złotych.

 35. W dniu 26 listopada odbyła się zorganizowana przez sołtysa oraz Radę Sołecką zabawa andrzejkowa.

 36. Wspólnie z nauczycielami z Zespołu Szkół Nr 12 zrealizowaliśmy program profilaktyki przeciwalkoholowej. Na przeprowadzenie tej akcji uzyskaliśmy wsparcie finansowe od Pełnomocnika Prezydenta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Łącznie na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 800 złotych.

 37. Wnioskowaliśmy o zabudowanie barier przy chodniku na ul. Powstańców Śląskich (na wysokości posesji 23-38) - barierki zostały zabudowane w miesiącu grudniu.

 38. W dniu 5 grudnia wspólnie z Dyrekcją Przedszkola Publicznego nr 13 zorganizowaliśmy Mikołajki. Ze środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Rady Sołeckiej Sołectwa Szeroka sfinansowany został występ grupy Duo-Fix oraz słodycze do paczek. Na ten cel łącznie wydatkowaliśmy 1800 złotych.

 39. Interweniowaliśmy w sprawie awarii telefonów na ulicy Malinowej.

 

 

ROK 2010

Wykaz prac wykonanych na wniosek sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz inicjatywy podejmowane przez Radę Sołecką:

 1. W kwietniu po wniosku złożonym w grudniu 2009r. otrzymaliśmy jako sołectwo z Urzędu Miasta drzewa i krzewy ozdobne. Zostały one zasadzone na terenie Zespołu Szkół Nr 12 oraz na terenie otaczającym kościół.
 2. Na terenie sołectwa zostały ustawione znaki informujące o sposobie dojazdu do Zakładu Karnego i Schroniska dla Bezdomnych Psów.
 3. Na wiadukcie kolejowym zostały zamalowane wulgane napisy.
 4. Złożyliśmy ofertę w konkursie na najciekawszą inicjatywę społecznikowską. Nasza oferta została oceniona przez komisję konkursową pozytywnie i dzięki uzyskanym w ten sposób środkom finansowym wspólnie z dyrekcją Zespołu Szkół Nr 12 zorganizowane były w maju i czerwcu Dni Promocji Zdrowia. Na ten cel otrzymaliśmy z budżetu miasta kwotę 2000,00 złotych.
 5. Do firmy zajmującej się utrzymaniem oświetlenia ulicznego kilkakrotnie zgłaszane były awarie oświetlenia ulicznego w naszym sołectwie.
 6. Na ul. Powstańców Śląskich wykonano ścinkę poboczy - w rejonie przystanku komunikacji miejskiej.
 7. Rada Sołecka włączyła się organizacji Dnia Dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 13.
 8. Wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu przeprowadzony zostały dwie akcja krwiodawstwa. W trakcie pierwszej zorganizowanej w dniu 6.VI. udało się zebrać 20 litrów krwi oraz 2 litry osocza. Natomiast w trakcie drugiej - 10.X. zebrano łącznie 18,25 litra krwi oraz 1,95 litry osocza. Następna akcja została zaplanowana na niedzielę 13.II.2011r.
 9. Na ul. Noriwda zostały przycięte krzewy rosnące na wysokości cmentarza komunalnego.
 10. W lutym zorganizowaliśmy zabawę karnawałową.
 11. Na części ul. Dybów został położony nowy dywanik asfaltowy - prace te wykonano na zlecenie Kopalni Zofiówka.
 12. Skorygowane zostało oznakowanie pionowe na ul. M. Reja.
 13. Do Prezydenta Miasta i Dyrektora Kopalni Borynia zwróciliśmy się z wnioskiem o odpowiednie zabezpieczenie poboczy jezdni na ul. Wolności (przy wjeździe na teren przepompowni).
 14. Utworzono przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Gagarina i Powstańców Śląskich.
 15. Przycięto krzewy rosnące przy wjeździe w ul. Dybów.
 16. Wymienione zostały uszkodzone płyty w rowach przydrożnych na ul. Wojska Polskiego, Powstańców Śląskich oraz na poboczu ul. Wesołej.
 17. Prześwietlono drzewa rosnące na łączniku ul. Norwida i Wesołej.
 18. Na początku września zostały wyczyszczone rowy przydrożne wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich.
 19. W pierwszą sobotę września na skrzyżowaniu ul. Mikołaja Reja i Malinowej sadziliśmy żonkile tworząc w ten sposób żonkilowe pole nadziei. W sumie zasadzono ponad 600 cebulek żonkili.
 20. W miesiącu październiku wspólnie z nauczycielami Zespołu Szkół Nr 12 przeprowadzono wśrod dzieci i młodzieży program profilaktyki przeciwalkoholowej - na ten cel z budżetu Miasta otrzymaliśmy kwotę ponad 1000 złotych.
 21. Rada Sołecka zwróciła się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o prawidłowe oznakowanie ulicy Sławika.
 22. W dniu Wszystkich Świętych członkowie Rady Sołeckiej kwestowali na rzecz jastrzębskiego Hospicjum Domowego działającego przy parafii św. Katarzyny. W Szerokiej udało się zebrać ponad 3000 zł.
 23. W grudniu wspólnie z Dyrekcją Przedszkolu Publicznego nr 13 zorganizowaliśmy Mikołajki dla dzieci. Ze środków finansowych będących w dyspozycji Rady Sołeckiej zostały zakupione słodycze do paczek.

 

ROK 2009

Wykaz prac wykonanych na wniosek sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz inicjatywy podejmowane przez Radę Sołecką:

 1. Po ponad roku starań Rady Sołeckiej w lipcu na ul. Rybnickiej zostało utworzone przejście dla pieszych.
 2. Wygraliśmy konkurs na najciekawszą inicjatywę społecznikowską. Z budżetu Miasta otrzymaliśmy dodatkowe 2000 zł na zorganizowanie wspólnie z Dyrekcją Zespołu Szkół nr 12 Dnia Dziecka.
 3. Naprawiono próg zwalniający na ul. Fredry.
 4. Wykonana została ścinka poboczy ul. Odpolany.
 5. Uzupełniono frezem pobocze ul. Malinowej (na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego).
 6. Wyczyszczono rowy przydrożne na ul. Ludowej.
 7. Naprawiono zniszczony chodnik przy ul. Powstańców Śląskich.
 8. Wycięto drzewa rosnące obok wiaduktu kolejowego oraz na skrzyżowaniu ul. Wolności i Powstańców Śląskich.
 9. W czasie kwesty na rzecz Hospicjum Domowego zebraliśmy w Szerokiej ponad 2000 złotych.
 10. Zorganizowana została zabawa karnawałowa.
 11. Byliśmy współorganizatorami obchodów Dnia Dziecka oraz Mikołajek w Przedszkolu Publicznym 13 oraz Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 12.
 12. TP S.A. wymieniła i wyregulowała pokrywy studni teletechnicznych zabudowanych wzdłuż chodnika na ul. Powstańców Śląskich.
 13. Wspólnie z Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 12 przeprowadziliśmy program dotyczący profilaktyki przeciwalkoholowej - na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie z środków znajdujących się w dyspozycji Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. profilaktyki przeciwalkoholowej.
 14. Po raz kolejny prosiliśmy Zarząd JTBS DASZEK o odpowiednie zabezpieczenie koszy na śmieci przy ul. Truskawkowej.
 15. Złożyliśmy wniosek o utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Gagarina (przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śląskich).
 16. Wykonany został remont odnogi ul. Powstańców Śląskich.
 17. W maju po wnioskach złożonych w grudniu 2008r. i marcu br. otrzymaliśmy jako sołectwo z Urzędu Miasta drzewa i krzewy ozdobne. Zostały one zasadzone na terenie Zespołu Szkół Nr 12 oraz na terenie otaczającym kościół i sąsiadującym bezpośrednio z ulicą Henryka Sławika. 

Rok 2007

Wykaz prac wykonanych na wniosek sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz inicjatywy podejmowane przez Radę Sołecką:

 1. Zabudowano krawężniki na ul. Malinowej.

 2. Uzupełniono asfaltem ubytki w chodniku na ul. Malinowej.

 3. Do Prezydenta Miasta został skierowany wniosek o wycięcie suchych drzew znajdujących się na ul. Wojska Polskiego, Wolności i Norwida oraz przycięcie drzew rosnących wzdłuż chodnika na ul. Powstańców Śląskich. Wszystko zostało wykonane - część w roku 2007, a drzewa na ul. Norwida wycięto wiosną 2008r.

 4. Usunięty został kontener na odzież znajdujący się przy wjeździe do kościoła.

 5. Utworzono przejście dla pieszych na ul. Powstańców Śląskich.

 6. Interweniowałam w sprawie zapadniętego asfaltu na łączniku ul. Fredry i Powstańców Śląskich.

 7. Byliśmy współorganizatorami obchodów Dnia Dziecka oraz Mikołajek w Przedszkolu Publicznym Nr 24 i 13 oraz Zespole Szkół nr 12.

 8. Kilkakrotnie zgłaszana w Ośrodku Dyżurnym Straży Miejskiej problem niedziałających latarni ulicznych.

 9. Jastrzębska Spółka Kolejowa na nasz wniosek zwężyła nasyp znajdujący się wzdłuż torów kolejowych przy ul. Bocznej. Problem ten został zasygnalizowany przez rolników, którzy mieli problem z dojazdem na swoje działki.

 10. Na terenie sołectwa ustawione zostały dodatkowej kosze na śmieci.

 11. Interweniowaliśmy w sprawie wprowadzenia ograniczenia tonażowego przy wjeździe w ul. Kombatantów.

 12. Do firmy Vattenfall złożone zostało pisemne zapytanie w sprawie zaników napięcia występujących w Sołectwie Szeroka.

 13. Kwesta na rzecz Hospicjum Domowego w Jastrzębiu Zdroju.

 14. Na nasz wniosek na stronie internetowej Urzędu Miasta pojawiła się zakładka "Z życia osiedli i sołectw", w której do tej pory publikowane są informacje dotyczące życia naszego sołectwa.

 15. Uzupełniono ubytki w asfalcie na dojeździe prowadzącym do kaplicy św. Jana Nepomucena.

Wykaz inwestycji i robót o wykonanie których wnioskowała Rada Sołecka i sołtys, a które nie zostały realizowane:

 1. Remont kanalizacji deszczowej na Osiedlu Domków Jednorodzinnych. W tej sprawie zwracaliśmy się już z zapytaniem do Dyrekcji KWK Borynia oraz władz Miasta.

 2. Oznakowanie wyjazdu z Szerokiej w kierunku centrum Miasta.

 3. Zamontowanie lustra na jezdni przy wjeździe na ul. Powstańców Śląskich.

 4. Ustawienie na terenie sołectwa tablic informacyjnych w których umieszczane byłyby ogłoszenia i informacje dla mieszkańców.

 5. Ustawienia barierek wzdłuż ul. Powstańców Śląskich.

 

ROK 2008

Wykaz prac wykonanych na wniosek sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz inicjatywy podejmowane przez Radę Sołecką:

 1. Po upływie ponad roku od złożenia pierwszego pisma w tej sprawie, władze miasta przychyliły się do naszego wniosku w sprawie niewystarczającego oznakowania dojazdu z Szerokiej do Centrum Miasta. Efektem tego było ustawienie we wrześniu kilku drogowskazów.
 2. Latem tego roku przeprowadzony został remont generalny barierek oraz częściowo chodnika znajdujących się wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich.
 3. Wykonano remont przystanky znajdującego się przy wiadukcie na ul. Powstańców Śląskich.
 4. Zwróciliśmy się do Prezydenta z wnioskiem o utworzenie na ul. Rybnickiej przejścia dla pieszych.
 5. Prześwietlone zostały drzewa rosnące wzdłuż ulicy Mikołaja Reja (przy pawilonach handlowych).
 6. Prawie dwadzieścia razy jako sołtys interweniowałam w sprawie problemów z oświetleniem ulicznym sołectwa.
 7. Przeprowadzony został remont siedziby Rady Sołeckiej.
 8. Na nasz wniosek zostało zabudowane ogrodzenie na wałach znajdujących się przy ul. Wolności - wniosek w tej sprawie skierowaliśmy do Dyrekcji Kopalni Borynia.
 9. Zabudowana została dodatkowa studzienka kanalizacyjna na ul. Gagarina w rejonie remizy OSP.
 10. Podobnie jak w roku 2007 byliśmy współorganizatorami obchodów Dnia Dziecka oraz Mikołajek w Przedszkolu Publicznym Nr 24 i 13 oraz Zespole Szkół nr 12.
 11. Naprawiony został chodnik przy bloku na ul. Norwida.
 12. Wnioskowaliśmy o wykonanie remontu chodnika na ul. Powstańców Śląskich - na odcinku od ul. Fredry do skrzyżowania z Gagarina. Remont ten został wykonany w listopadzie 2009r.
 13. Kwestowaliśmy na rzecz Hospicjum Domowego w Jastrzębiu Zdroju.
 14. Do Prezydenta Miasta został złożony wniosek o oznakowanie dojazdu do Zakładu Karnego znajdującego się przy ul. Norwida.
 15. Po raz pierwszy zwróciliśmy uwagę na problem niedostatecznie zabezpieczonego kontenera na śmieci znajdującego się przy blokach na ul. Truskawkowej. Niestety w roku 2008 nie udało się doprowadzić do zakończenia tej sprawy.
 16. W wyniku staań zarówno ze strony Rady Sołeckiej, jak i radnych na terenie Szerokiej ustawione zostały trzy tablice na ogłoszenia sołeckie. Można w nich znaleźć informacje dotyczące spraw związanych z sołectwem, m.in. ogłoszenia, zaproszenia.Pierwsza z tych tablic zawieszona jest na elewacji zewnętrznej bloku w którym znajduje się siedziba Rady Sołeckiej, a dwie pozostałe przy ul. Powstańców Śląskich.