szeroka

GALERIA

galeria

Aktualności

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

wtorek, 29 październik 2019

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 

O przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Wydobycie wegla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Borynia" w obszarze Górniczym "SZEROKA I".

O możliwości zapoznania sie z niezbędną dokumentacją sprawy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Katowice Pl Grunwaldzki 8-10 3 piętro pok 315 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel 32 42 06 803

O możliwości składania uwag i wniosków

- w formie pisemnej na adres Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

- ustnie do protokołu w siedzibie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach