szeroka

GALERIA

galeria

Aktualności

Budżet Sołecki na rok 2019

środa, 01 sierpień 2018

Budżet Sołecki na rok 2019

Kwota środków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 wynosi 47 786,60 zł.

Wnioski przedsięwzięć przewidzianych do realizacji powinny spełniać następujące warunki:

 

1 wskazując konkretne przedsięwzięcie mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodnie ze strategią rozwoju gminy wraz z uzasadnieniem ich wyboru

2 zawiera rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu na rok 2019.

 

Propozycje wniosków może żłożyć: sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa w ramach dyżurów w biurze tymczasowym w dyżurce OSP Szeroka ul Gagarina 130 do dnia 20.08.2018 

Dyżury 06.08.2018 godz 10:00-11:00, 13.08.2018 godz 15:00-16:00, 20.08.2018 godz 10:00-11:00