szeroka

GALERIA

galeria

Aktualności

Budżet Sołecki na rok 2018

środa, 26 lipiec 2017

BUDŻET SOŁECKI NA ROK 2018

Kwota środków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 wynosi 46 562.10 zł.

Wnioski przedsięwzięć przewidzianych do realizacji powinny spełniać następujące warunki:

1.wskazując konkretne przedsięwzięcie mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy wraz z uzasadnieniem ich wyboru

2.zawierają rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu na rok 2018.

Propozycje wniosków może złożyć: sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa ramach dyżurów w biurze sołtysa ul Gagarina 116 do dnia 21.08.2017.

Dyżury: 07.08.2017 godz 10.00-11,00 , 14.08.2017 godz 15.00-16.00, 21.08.2017 godz 10.00-11.00.