szeroka

GALERIA

galeria

Aktualności

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

wtorek, 11 kwiecień 2017

Ptasia grypa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków .

Zakazuje szczególnie się pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych wodą ze zbiorników do których mają dostęp dzikie ptaki .

Nakazuje się szczególnie

  1. Utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami

  2. Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

  3. Utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych do których maja dostęp dzikie ptaki

  4. Karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami

  5. Stosowania się do pozostałych nakazów i zakazów Rozporządzenia Ministra                                                                                               

Pełna treść Rozporządzenia dostępna poniżej.